BOOST YOUR PERFORMANCESOdzież kompresyjna BV SPORT

Zalety zastosowania progresywnej kompresji (BV SPORT) u sportowców

Dr Serge Couzan (lekarz naczyniowy), Jean François (radiolog)

Wprowadzenie

Podczas wysiłku fizycznego, tętnice doprowadzają tlen do mięśni, a żyły eliminują toksyny (drenaż żylny). U sportowców układ żylny, a zwłaszcza jego część mięśniowa, odgrywa kluczowa rolę przed wysiłkiem, w trakcie wysiłku i po wysiłku; niemniej jest to fakt mało znany.

Rodzaj uprawianego sportu, intensywność ćwiczeń i czas ich trwania, brak treningów i niewłaściwy bądź zbyt krótki czas regeneracji to najczęstsze przyczyny uszkodzenia lub pogorszenia stan układu żylnego. W dzisiejszym świecie istnieje wiele różnych, atrakcyjnych rodzajów sportu, które cieszą się dobrą prasą i są postrzegane jako dobry sposób na relaks, rozładowanie stresu i spowolnienie starzenia. Niemniej, jeśli sporty te są uprawiane w sposób nierozsądny lub gdy intensywność uprawiania jest zbyt duża z punktu widzenia fizjologii lub biomechanicznego stanu sportowca, istnieje ryzyko uszkodzenia lub pogorszenia stanu układu żylnego, co może prowadzić do urazów.

Przedstawiamy nowy rodzaj progresywnego produktu uciskowo-podtrzymującego, który jest dostosowany do szczególnej fizjologii sportowca i który wyróżnia się na tle wszystkich istniejących produktów. Jego zadaniem jest poprawa wyników w naturalny i fizjologiczny sposób, przyspieszenie regeneracji sportowca i ograniczenie ryzyka urazu mięśniowego.

Niektóre fakty fizjologiczne na o drenażu żylnym sportowca

Układ żylny to niskociśnieniowy pojemnościowy układ, który zawiera ponad 85% krwi pozapłucnej, czyli między 3,2 i 3,5 litrów wobec całkowitej objętości krwi wynoszącej 5 litrów. Największa ilość (57%) pozapłucnej krwi żylnej znajduje się w żyłach mięśniowych i przeszywających (około 2 litrów). Żyły powierzchniowe i podskórne zawierają jedynie 0,5 litra (14%), a duże żyły głębokie jedynie 1 litr, czyli 29% całkowitej ilości krwi żylnej. W stopie, za drenaż żylny odpowiada tzw. podeszwa Lejarsa, niemniej, przy każdym kroku, wprawia ona w ruch małą ilość krwi żylnej. W udzie, krew jest w znacznym stopniu zasysana przez piersiowo-przeponową (brzuszną) pompę.

Łydka, umiejscowiona w pewnej odległości od tej pompy, wchłania duże ilości krwi żylnej i zachowuje się jak gąbka. Została określona mianem „obwodowego serca Starlinga”, w którym ważną rolę odgrywają żyły mięśniowe. Podczas skurczu mięśnia („wyrzutu” z pompy), zakładając, że zastawki działają poprawnie, duża ilość krwi przemieszcza się do głęboko położonej siatki podkolanowej i udowej, a stamtąd do serca. Podczas rozkurczu mięśnia (napełnienia), te żyły spełniają rolę wentylu bezpieczeństwa. Podczas ćwiczeń fizycznych o maksymalnej intensywności, tętno spoczynkowe zwiększa się od 5 do 6 razy, a objętość krwi przepływającej przez mięśnie może być ponad 20 razy większa. To oznacza, że ilość słabo natlenionej krwi żylnej jest 16 razy większa.

Żyły mięśniowe pełnią też funkcję „strażnika”, ponieważ ich rozszerzenie jest symptomem walki organizmu z nadmiarem krwi i zbyt wysokim ciśnieniem, zanim dojdzie do uszkodzenie żył i będzie miał miejsce refluks żylny.

Przyglądając się sytuacji z perspektywy sportowca zauważyliśmy, że podczas ćwiczeń fizycznych 3 wytworzonej energii zmienia się w energię cieplną. Głęboka krew żylna przemieszcza się wtedy głębiej, co prowadzi do większej wymiany ciepła pomiędzy głębokimi i powierzchniowymi tkankami. Wzrost temperatury jest uzależniony od względnej intensywności wydatku energetycznego w stosunku do maksymalnej wydolności aerobowej. Na przykład, podczas treningu na najwyższych obrotach w otoczeniu termicznie neutralnym, temperatura mierzona doodbytniczo może osiągnąć 40 st.C, a temperatura mięśniowa 41st.C, nie powodując żadnego dyskomfortu u badanego. Temperatura powraca do swojej zwyczajowej wartości po około 45 minutach odpoczynku. Ten proces powoduje rozszerzenie powierzchniowych, skórnych, podrozcięgnowych i mięśniowych układów żylnych. Długa lub niedostosowana do możliwości aktywność fizyczna może prowadzić do „przegrzania”, wystawiając sportowca na ryzyko urazu włókien mięśniowych.

Różne rodzaje sportów a drenaż żylny

Analiza literatury przedmiotu wykazała, że sporty uważane za korzystne z punktu widzenia układu żylnego (chodzenie, pływanie, jazda rowerem po płaskim terenie, niezbyt forsowne bieganie po miękkim podłożu, narciarstwo biegowe lub średnio intensywne chodzenie po górach, tradycyjna gimnastyka i joga) wymagają pewnych warunków, które w rzeczywistości rzadko kiedy mają miejsce. Z tego względu większość sportów może zawierać w sobie elementy, które sprzyjają stazie żylnej.

Najczęściej występujące elementy to: nierówny bilans krwi zasysanej i wydalanej podczas przedłużonego wysiłku fizycznego (sporty wytrzymałościowe); wyskoki żylnego wysokiego ciśnienia; zablokowanie drenażu żylnego podczas nagłego dużego wysiłku; problemy z oddychaniem lub bezdech; pozostawanie w określonych pozycjach przez dłuższy czas w związku ze skurczami mięśni; i specjalne opaski uciskowe, które spowalniają drenaż żylny. Należy też wspomnieć o częstych i powtarzających się urazach, które skutkują krwiakami i mikrozakrzepicą, i które mogą prowadzić do rozszerzenia żył i do uszkodzeń zastawek i ścianek żył.

BV Sport progresywne opaski uciskowo-podtrzymujące

Podczas gdy techniki bandażowania i opasania (zarówno mięśni jak i układu kostno-stawowego) są często stosowane wśród sportowców, elastyczne opaski uciskowo-podtrzymujące są niedoceniane, rzadko stosowane, niezrozumiałe, a nawet nieznane wśród sportowców, którzy cierpią na niewydolność żylną. BV SPORT system został zaprojektowany w taki sposób, aby wywierać ucisk na wszystkie żyły, ograniczyć rozszerzenie i stazę żylną, a także aby usprawniać szybkie eliminowanie toksyn.

Zasady fizyczne i hemodynamiczne skutki wsparcia układu żylnego przekładają się na korzyści dla sportowca, pod warunkiem, że są specyficzne i dostosowane do fizjologii danej osoby. W przypadku chorób żylnych stosuję się zasadę degresywnego ucisku „od dołu do góry”, gdzie największy ucisk jest wywierany na kostkę (metoda tradycyjna); w przypadku sportowców ten efekt musi być odwrócony i progresywny, a ucisk lżejszy u dołu i maksymalny na wysokości łydki bez wywołania efektu podobnego do działania opaski uciskowej (efekt Booster).

Rezultaty konwencjonalnego degresywnego ucisku (klasa 2 i 3) i progresywnego ucisku zostały porównane z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego w leżącej, siedzącej i stojącej pozycji. Badania wykazały, że wywieranie dużego ucisku na kostkę jest bez sensu. Ucisk wywierany przez opaskę nie dochodził do żył zakostkowych piszczelowych tylnych lub żył strzałkowych, które są chronione trójkątną strukturą złożoną z kości i ścięgna Achillesa, natomiast żyły przednie, żyły piszczelowe i wielka żyła odpiszczelowa, które nie są w żaden sposób chronione, ulegały zgnieceniu. Na wysokości łydki, umiarkowany ucisk (klasa 2) działa jedynie na powierzchniowe i podskórne sieci żylne.

Ponadto, badanie rezonansem magnetycznym wykazało, że aby skutecznie przyspieszyć przepływ w głębokich i mięśniowych żyłach, wywierany ucisk musi wynosić co najmniej 20 mmHg.

Aby dowieść skuteczności systemu BV SPORT w porównaniu do tradycyjnego degresywnego ucisku, przeprowadziliśmy porównawcze, prospektywne, losowe i podwójnie ślepe badania łagodnej niewydolności żylnej podobnej do tej, której doświadczają sportowcy (badanie BOOSTER). Badanie to pokazało, że w zwalczaniu uczucia ciężkości i zmęczenia, ucisk progresywny był skuteczniejszy niż ucisk degresywny; ponadto skarpeta uciskowa progresywna była łatwiejsza do zakładania i wygodniejsza podczas noszenia.

Zastosowania systemu uciskowo-podtrzymującego BV SPORT

Badanie kliniczne przeprowadzone wśród uprawiających różne dziedziny sportu sportowców bez patologii żylnych wykazały, że noszenie progresywnych skarpet o mniejszym ucisku na poziomie kostki (7-8 mmHg) i większym na poziomie łydki (efekt sztywnego podtrzymania, 20 mmHg) podczas ćwiczeń fizycznych i przez dwie godziny po wysiłku (efekt elastycznej kompresji, 25mmHg) znacząco zmniejszał poczucie ciężkości, skurcze, syndrom zmęczonych nóg, obrzęki i ból u 84% badanych podczas wysiłku i u 96% po wysiłku.

Dla osób uprawiających sport w ograniczonym zakresie lub „niedzielnych wojowników”, którzy zazwyczaj nie stosują żadnych technik regeneracyjnych lub stosują je w niewłaściwych warunkach i nie korzystają z masażu lub kinezyterapii, system BV SPORT wydaje się być absolutnie niezbędny.

Dla osób uprawiających sport regularnie, których układ żylny podlega znaczącym obciążeniom, jest to szyte na miarę rozwiązanie, które dostosowuje się do ich anatomii i ciśnienia żylnego. Żylne mięśniowe nadciśnienie jest znakiem tego, że żyły danego sportowca nie są przystosowane do wysiłku, jakiemu są poddawane lub że techniki regeneracyjne są wadliwie. Wydaje się, że żylne nadciśnienie jest skorelowane z koncentracją kinazy keratynowej we krwi, z hiperamonemią i antyoksydantami.

Opaska uciskowa może być również stosowana do pomiaru ciśnienia żylnego w różnych momentach sezonu (początek i środek) w celu zapewnienia lepszego zarządzania wysiłkiem i przeciwdziałania urazom mięśniowym. Pomiar za pomocą opaski może być też stosowany podczas innych fizjologicznych badań.

Wskazania do stosowania systemu progresywnego podtrzymania BV SPORT

Zastosowany od razu po wysiłku przez co najmniej 2 dodatkowe godziny podtrzymującego system BV SPORT z uciskiem 25 mmHg na wysokości łydki (ProRecup), pomoże oczyścić żyły z odpadów (wolne rodniki, kwas mlekowy, CO2, etc.). Przyspieszy i ułatwi regenerację, a jeśli będzie noszony przez cały sezon ograniczy ryzyko urazu.

Zastosowany przed wysiłkiem, podczas podróży lub na co dzień, BV SPORT z uciskiem 20 mmHg na wysokości łydki (Confort) zapobiega stazie żylnej, dodaje energii, rozluźnia nogi i zapobiega obrzękowi i poczuciu ciężkości.

Przedmiotem debaty jest kwestia korzyści ze stosowania systemu uciskowo-wspierającego BV SPORT podczas wysiłku fizycznego. Niemniej, to wsparcie wydaje się konieczne, ponieważ powracające skurcze, zerwane mięśnie (zwłaszcza łydki) i zerwane ścięgno Achillesa częściej przydarzają się osobom, które maja nieleczone żylaki lub mają żyły w stanie przedżylakowym. Booster wysiłkowy, dzięki swojemu „rozcięgnowemu” i naczyniowemu działaniu, dowiódł swojej skuteczności, zwłaszcza w przypadku sportowców uprawiających takie sporty jak narciarstwo szybkie, sporty motorowe, aeronautyka, skoki ze spadochronem czy biegi długodystansowe.

Konkluzja

Sportowcy mają tendencję do niewydolności żylnej, ponieważ podczas uprawiania sportu zachodzą wszystkie warunki, które mogą negatywnie wpłynąć na układ żylny. W konsekwencji ma miejsce akumulacja toksyn i słabe dotlenienie mięśni i ścięgien, a także zwiększone ryzyko urazu.

Częsty wysiłek może prowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia układu żylnego pod wpływem rozszerzenia i refluksu; mogą to być procesy wieloletnie i niezauważalne. Możliwość zmierzenia ciśnienia żylnego sportowca i dostosowania ucisku tkaniny nadaje progresywnej skarpecie BV SPORT wymiar leczniczy i otwiera nowe kierunki. Kierunki te to między innymi śledzenie stanu fizjologicznego zawodowych sportowców, a także stosowanie w połączeniu z patologiami, takimi jak powracające skurcze, schorzenia ścięgien czy chroniczny ból łydki. Podczas gdy zwyczajowe techniki (stosowanie zasad higienicznych i dietetycznych, rozciąganie, masaże i fizjoterapia) są nadal zalecane, system uciskowo-podtrzymujący BV SPORT jest skuteczną i naukowo dowiedzioną metodą, która powinna być częścią wyposażenia każdego sportowca.

Produkty BV SPORT

Masz pytanie?

Sprawy ogólne
tel: 505 375 242
email: biuro@bvsport.pl

General manager
Mateusz Hemka
tel: 505 375 242

Wykonano w UEProdukty firmy są wytwarzane w Francji i spełniają wszystkie normy bezpieczeństwa